ความเห็น 3007537

เสน่ห์เมืองเพชรบุรี(2)

เขียนเมื่อ 

ขอโทษทีครับ

พอดีงานยุ่งๆ

เอามาฝากแล้วนะครับ

ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112