ความเห็น 3007517

บันทึกการเสด็จทรงงาน ณ สงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญครับ

คุณหมอแป๊ะ ต้องเล่าตอนที่แพทย์บางท่านไปเล่นดนตรีไทยด้วยครับ

555

วันนั้นผมอยู่แถวนั้นพอดี 555