ความเห็น 3007288

(บันทึก)..พลิกโฉม..การกิน..ที่เปลญวน.และริมบ่อนอก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

เปลญวนมาหนสอง ก็ยิ่งอร่อย

ขอบคุณหมอเปิ้นเจ้าภาพจัดให้