ความเห็น 3006894

(บันทึก)...วงหน้า...ในแกลลอลี่ ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ที่พัทลุงนะครับยายธี