ความเห็น 3006368

(บันทึก)..พลิกโฉม..การกิน..ที่เปลญวน.และริมบ่อนอก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ยายธี ... ถึงบ้านแล้ว นะคะ ... จริงๆๆ มีการว่างแผนไว้ว่า .... หมอเปิ้นตั้งใจและว่างแผนในใจจะพา....

ยายธี, ดร.ขจิต, ครูมะเดือ, ท่านผศ.โสภณ , ท่านวอญ่า ไปสถานที่สำคัญๆ เมืองเพชรดังนี้ค่ะ

- ไปพระราชวังรามราชนิเวศ(วังบ้านปืน)...อยู่หน้าหมู่บ้าน.....แต่ก็อดได้ไป....ยกไปคราวหน้านะคะ

- ไปชม....วัดพระนอน ... แต่ด้วยเวลาอันจำกัด...ยกยอดไปคราวหน้านะคะ

- ไปชม ...วัดใหญ่สุวรรณาราม ... แต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะ ... ยกยอดไปคราวหน้านะคะ

- อุทยาน...ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ... แต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะ ... ยกยอดไปคราวหน้านะคะ

- การทำนาเกลือ อ. บ้ายแหลม .... ยกยอดไปคราวหน้านะคะ.

- ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง ... ยกยอดไปคราวหน้านะคะ

- พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน .... ยกยอดไปคราวหน้านะคะ.

- ฯลฯ


พระราชวังรามราชนิเวศ(วังบ้านปืน)......

วัดพระนอน

โบสถ์ของวัดสระบัว.....ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา.....

โบสถ์ ... ที่สวยมากๆ ของวัดสระบัว ค่ะ

พระประธานประจำพระอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร มีฐานชุกชี ลวดลายสวยงาม มีพระปรางค์ ๒ องค์ พระเจดีย์ ๒ องค์ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อายุกว่า ๖๐๐ ปีอายุสมัยของโบราณวัตถุสถานในวัดสระบัว

โบสถ์ของวัดสระบัว.....ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา


พระนครคีรี (เขาวัง)

นาเกลือ...อ.บ้านแหลม เพชรบุรี


บ้านชาวเล (ขนำ..อ่านว่า==> ... ขะ - หนำ) เพื่อเฝ้าระวัง.... การเลี้ยงหอยแครง ของชาวเล


ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง ค่ะ


พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน


ปล. วันหลัง.. อ้อ.....วันข้างหน้า อยากพา...เพื่อนๆๆ พี่ ชาวG2K มาเที่ยวอีก ค่ะ ยินดีตอนรับทุกๆ ค่ะ