ความเห็น 3006159

กฎหมายลิขสิทธิ์ : ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

เขียนเมื่อ 

สอบถามนักกฏหมายมาครับ เค้าตอบว่า ...

สรุปว่า ไม่ผิดนะคะ ความผิดละเมิดอนุสิทธิบัตรและลวงขาย
เป็นกรณีใช้ขวดแชมพูยี่ห้อซัลซิลแต่ใส่น้ำยาผลิตเองต้นทุนต่ำ

กล่าวคือ น้ำยาคุณภาพไม่ดีทำให้ซัลซิลเสียหาย

ลวงขาย

ยกตัวอย่าง bic c ซื้อแชมพูมาเทใส่ขวด bic c เอง ทำได้
แต่คนจะซื้อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง แบรนด์ผู้ขายไม่ดีพอ คนก็ไม่ซื้อ
แต่น้ำยาแชมพู เจ้าของตัวจริงเขาขายไดัแล้ว เขาก็ไม่เสียหายอะไร

ได้คำตอบมาแบบนี้นะครับ ;)...