ความเห็น 3004824

นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี

เขียนเมื่อ 

เป็นนโยบาย ที่ดีมากนะคะ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เพราะบ้านเรามีอะไรดีดี มากมายนะคะ