ความเห็น 3002252

ล้อมวง สะท้อนผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคี

เขียนเมื่อ 

ยังมองว่าเป็นเรื่องราวที่ดี สำหรับ dltv แต่ คนนำไปใช้ต้องฉลาด และจัดการให้เป็น ครูต้องเรียนรู้ วิธีการใช้ในการเรียนการสอน อย่างเหมาะสมกับบริบทตัวเอง แต่ถ้าเปิด และบังคับให้นักเรียนฟัง อย่างเดียว เราจะได้เด็ก pattern เดียวกัน ทั้งประเทศ ค่ะ