ความเห็น 3001829

ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อย่างเร่งด่วน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ใหญ่ ..... ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้พี่ใหญ่ ประสบแต่ ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ปราศจากสรรพทุกข์ โศก โรค ภัย ตลอดกาลนาน นะคะ


ขอบคุณ กิจกรรมดีดี....ที่ชาว ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และพี่ใหญ่ ...ได้ทำเพื่อประชาชน นะคะ