ความเห็น 2999468

บันทึกแทนคำขอบคุณต่อ...

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ แสงแห่งความดี... อีกท่าน ที่กรุณามาอ่านและอวยพรล่วงหน้าก่อนใครเลย...

เป็นพรที่สั้น ลึกซึ้ง กินใจ ชอบเป็นอย่างมากเลยครับ อ่านกี่ครั้งยังไม่รู้สึกเบื่อเลย...

ช่วงหลังไม่ค่อยได้อ่านบันทึกกัลยาณมิตรหลายท่าน เพราะยุ่งกับการทำงานและทำเงิน พอว่างก็เขียนส่ง GTK เสร็จแล้วก็ต้องรีบทำงานต่อ...แต่ก็ติดตา่มอ่านงานของอาจารย์เชื่อมกับฮอทเมลมิได้ขาดนะครับ...

ขอบคุณๆ มากๆ อีกครั้งครับผม