ความเห็น 2997834

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจและร่วมชื่นชมด้วยค่ะ