ความเห็น 2997669

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

แม่นมาก

เอ้ย ไม่ใช่ หมอป ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน

อ่านใจคนออกด้วย

ไม่ใช่หมอรับษาคนอย่างเดียว

ยังรักษาใจด้วย

สุดยอดมากๆๆ