ความเห็น 2996112

การสร้างภาวะผู้นำอย่างง่ายๆเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน

หนังสือของดรักเกอร์น่าอ่านมาก

แต่เมื่อเอามาใช้กับบริบทของคนไทยต้องประยุกต์ใช้ครับ

ขอบคุณมากๆครับ