ความเห็น 2995574

ชะเอมป่า...อ้อยแสนสวน...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับครูทิพย์

-เป็นผักพื้นบ้านที่หาทานได้ครับครู

-ถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ