ความเห็น 2994707

ชะเอมป่า...อ้อยแสนสวน...

เขียนเมื่อ 

ผักพื้นบ้านแปลกๆ ...ฟังแล้วน่ารัก น่าสนใจมากครับ
อ่านบันทึกนี้ พลอยให้ได้รู้สึกถึงวาทกรรม "กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น" ...ครับ