ความเห็น 2992765

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-กิจกรรมนี้"เป้าหมายของเรา คือต้องการบ่มเพาะเด็กดี มีจิตอาสา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน"

-ดีมาก ๆครับ

-ขอบคุณครับ