ความเห็น 2992565

โครงงาน..ปุ๋ยหมักผักตบชวา

เขียนเมื่อ 

ทำปุ๋ยแล้ว

ถ้าเหลือเอามาตากแห้งสานทำสิ่งของ แจกัน ที่ใส่ของได้นะครับ

มาเชียร์การทำงานครับ