ความเห็น 2991945

​ชีวิตที่พอเพียง : ๒๒๗๕. คำกล่าวเปิดงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

เขียนเมื่อ 

สังคมไทยน่าอยู่ การศึกษาเป็นความหวัง
ด้วยการสร้างสรรค์ จากผู้ใหญ่ใจงดงาม

ขอมอบบทเพลงครู หัวใจของการศึกษา
แต่งจากแรงบันดาลใจ จากคำสอนของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
เพื่อเป็นกำลังใจ และแทนคำขอบคุณ
แด่อาจารย์หมอวิจารณ์ คุณครูพี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ
และผู้ใหญ่ใจงดงามแห่ง SCB
ด้วยความเคารพครับ ^_^