ความเห็น 2991893

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ ถูกใจมาก อ่านแล้ว มีความสุข เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณมากครับ