ความเห็น 2991889

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่น่าชื่นชมกับโครงการที่สร้างเยาวชนได้คิดสร้างสรรค์อย่างพอเพียงค่ะ