ความเห็น 2991366

เครือข่ายนักเสริมสร้างสุขภาพช่องปาก สสจ.หนองคาย(1)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ขจิต 

25 นี้ที่นัดหมอเปิ้นต้องยกเลิก

เพราะติดงานด่วนของพื้นที่งานเกษตร ของการตรวจบัญชีกลุ่มเกษตร