ความเห็น 2990703

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : เราเดินทางไกล เพียงเพื่อจะกลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

น้องแดนได้เลี้ยงวัว

ได้เล่นในบ้านเกิดของพ่อ

คงมีความสุข

น้องแทนโตมากแล้วนะครับ

เป็นหนุ่มเลย