ความเห็น 2990614

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

ที่กาญจนบุรีที่ผมลงพื้นที่มีโรงเรียนในโครงการ"กองทุนการศึกษา" เริ่มเมื่อต้นปี ๒๕๕๕ (ต่อมาในปี ๒๕๕๗ จดทะเบียนจัดตั้งเป็น "มูลนิธิยุวสถิรคุณ")

 คือโรงเรียนที่ผมไปช่วยชุดแรกโรงเรียนหนองปรือพิทยา โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายและโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

โรงเรียนบางมูกนาก พิจิตร มาดูการจัดโรงเรียนคุณธรรมที่โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง กาญจนบุรีด้วยครับ

มาจัดกิจกรรมให้โรงเรียนทั่วประเทศ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆครับ