ความเห็น 2990181

ทุกข์ เหตุ ธรรม (โคลงกระทู้)

เขียนเมื่อ 

ความทุกข์  ใช่มาจากที่อื่น  จริงแท้มาจากใจตน  ธรรมะ  ช่วยให้รู้แจ้ง  ให้ทุกข์  ออกจากใจ....  

ขอบคุณค่ะ