ทุกข์ เหตุ ธรรม (โคลงกระทู้)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ทุกข์ ระกำใช่เทพแกล้ง...........ก่อกวน

ทุกข์ ใช่ใครจุดชนวน.................เนื่องแค้น

ทุกข์ แท้แน่เรรวน......................ละห่าง...ธรรมเฮย

ทุกข์ กลับสู่สงบ แม้น................"หมดสิ้น"เพื่อชน...ชื่นนา

....เหตุ ทุกข์ผจญด้วยติด............ตัณหา

เหตุ โลภหลงโกรธา..................ทะลักล้น

เหตุ ราคะอวิชชา......................ชอบชื่น

เหตุ ทุกข์จักหลุดพ้น..................พรักพร้อมสะบั้น"ตน"

....ธรรม ดลดับทุกข์ ธ ให้...........หนทาง

ธรรม เมตตาแผ้วถาง.................ทุกข์พ้น

ธรรม องค์มรรคแปดวาง.............เว้นชั่ว

ธรรม ปฏิบัติมั่นล้น....................ลุแล้แน่นิพพาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความทุกข์  ใช่มาจากที่อื่น  จริงแท้มาจากใจตน  ธรรมะ  ช่วยให้รู้แจ้ง  ให้ทุกข์  ออกจากใจ....  

ขอบคุณค่ะ