ความเห็น 2990134

"โลกสากล คนจำเพาะ" (กลอน)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำสอนที่ดีมากค่ะ  ใช่เลยค่ะ .... สิ่งใดๆๆ ที่มีบนพื้นโลก   มีแต่ให้  มนุษย์   รับอย่างเดียว  บ้างยังทำร้ายโลกด้วย  นะคะ