ความเห็น 2990101

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ  ความรัก  ความผูกพันธ์   ความใกล้ชิด  ระหว่าง คุณครู  เด็ก ผู้ปกครอง  มีความสำคัญต่อเด็ก มากๆๆ  ค่ะ   ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ