ความเห็น 2989062

SWOT วิชา อ 20205 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เขียนเมื่อ 

เป็น SWOT ที่ละเอียดมาก

เยี่ยมจริงๆๆ

ครูต้องเปลี่ยนการสอนให้นักเรียนปฏิบัติครับ