ความเห็น 2988725

วันคุณภาพ MD KKU Quality Day (24 กันยายน 2557) : EdPEx

เขียนเมื่อ 

JJ

ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์

แม้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายสนับสนุนนัก แต่สุดท้ายการรายงานเรื่องคุณภาพ พื้นฐานก็ไม่ต่างกัน ต่างกันแต่ตัวละครที่เล่นบทนั้นๆ นะคะ อาจารย์

...

รออ่านค่ะ