ความเห็น 2984402

โรงเรียนแห่งความสุข : (ค้นหา) ที่สุดกิจกรรม ที่สุดของสถานศึกษา...

เขียนเมื่อ 

ชอบใจที่น้องๆรู้ว่ารากเหง้าของตนเองมีอายุถึง 90 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากๆในภาคเหนือ

อีกประเด็นหนึ่งคือ น้องชอบกิจกรรมที่ได้ทำงานนอกห้องเรียนมากกว่ากิจกรรมในห้องเรียน

ขอบคุณมากๆครับ