ความเห็น 2980691

บทลงโทษ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจและเอาไม้กวาดใบเป้งมาฝากครับ

-ภูมิปัญญาไทยที่ค่อย ๆหายไป

-ขอบคุณครับ