บทลงโทษ

    ปลายเดือนที่แล้วทีมงานคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีม(Leader) ได้ทำงานขับรถโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สินค้าหล่นเสียหายขั้นรุนแรง มีมูลค่าสูง และที่สำคัญหลังเกิดเหตุไม่แจ้งหัวหน้างานในทันที

   ตามกฏระเบียบปฏิบัติของการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน พนักงานต้องหยุดทำงานนั้น และแจ้งหัวหน้างานที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุทันที ทั้งนี้เพื่อหัวหน้างานซึ่งเป็น จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานโดยตำแหน่งอยู่แล้ว จะได้เข้ามาสอบสวน ยับยั้งเหตุที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกันพิ้นที่หากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

  หัวหน้างานมาทราบเรื่องอีกทีเมื่อพบสินค้าที่เสียหายถูกเก็บและบล็อคตัวเลขเป็นสินค้ากลุ่มชำรุดเสียหาย เมื่อถูกสอบถามไล่เลียงเรื่องราวได้รับแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่ก้ยังมีความผิดอยู่ดี ที่ไม่แจ้งในทันที

  บทลงโทษสูงสุดในกรณีการทำงานที่หากเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ไม่มีใบขับขี่ คือให้ออกจากงาน

  จากการสอบสวนย้อนหลัง หัวหน้าทีมคนนี้มีใบขับขี่ แต่อ้างรถโฟร์คลิฟท์มีปัญหากระตุกด้วยเป็นรถเก่า แต่เมื่อทราบปัญหารถก้ยังฝืนทำงานด้วยความประมาท ด้วยความเคยชิน จนเกิดอุบัติเหตุ

  ที่สำคัญคือไม่แจ้งหัวหน้างานทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ เสมือนเจตนาปกปิดเรื่องไว้

  จึงมีบทลงโทษ ให้พักหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 15 วัน

  และด้วยผลงานที่ผ่านมาไม่สนองนโยบายตามคำสั่งของหัวหน้างาน ในหลายๆเรื่อง ไม่ติดตามงาน หรือแก้ไขปัญหาหน้างานให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  จึงมีคำร้องขอปรับลดการเป็นหัวหน้าทีมลง พร้อมตัดเงินประจำตำแหน่ง

  โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 01 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

……………

06 สิงหาคม 2557

พ.แจ่มจำรัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจ หนุ่มโรงงานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกดอกไม้กำลังใจครับ

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจและเอาไม้กวาดใบเป้งมาฝากครับ

-ภูมิปัญญาไทยที่ค่อย ๆหายไป

-ขอบคุณครับ