ความเห็น 2973113

ความเชื่อมโยงกันของความเข้าใจว่าการทำบุญกับภิกษุทุศีลแล้วจะได้บาป กับ การถวายผ้าของพระนางปชาบดีโคตมี, พระศรีอารยเมตไตรย และ การแก้กรรมทำแท้ง

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้แล้ว  พลอยได้คิดถึงระบบการเรียนในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมเพลง...เช่น  เพลงมาฆบุชา  เพลงวันเข้าพรรษา...

ทุกวันนี้  เพลงเหล่านี้ไม่ปรากฏในระบบการเรียนการสอน
เพลงเหล่านี้เหมือนบันทึกช่วยจำ-ช่วยให้เราเข้าใจองค์รวมของสาระแห่งวิถีธรรมพระพุทธศาสนา
เหมือนบทคัดย่อจากงานวิจัย....สั้น  ได้ใจความ ได้สาระ  เป็นบันเทิง เริงปัญญา

ขอบพระคุณครับ