ความเห็น 2971022

เรียนรู้ ให้ไร้จุดติด

เขียนเมื่อ 

เสียงภายนอก
ย่อมสะกิดทวนให้เราได้หันกลับไปสู่เสียงจากภายในของเราเอง..

...ชื่นชม ครับ