ความเห็น 2970410

จุฬาฯ ๒๕๐๗...๕๐ ปีที่ผูกพัน

เขียนเมื่อ 

ชอบฟังเพลงของจุฬา หลายเพลงเลยครับคุณครู

"น้อมใจน้องพี่สีชมพู..."

https://www.youtube.com/watch?v=FsFLTlHazJI

และขอขอบพระคุณศิษย์เก่าจุฬาทุกท่าน...

ที่เสียสละทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงครับคุณครู

ขอบคุณครับ ^_^