ความเห็น 2970382

633. Positive Deviance (PD): เครื่องมือพัฒนาองค์กรยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

มีการพัฒนาองค์กรหลายเรื่องเลยนะครับ

ชอบใจๆๆ

ตอนนี้ผมลงมือปฏิบัติแล้วครับ