ความเห็น 2965715

ขันธ์ ๕ กอง คือ อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ
กับการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
ทำไป เรียนรู้ไป
บางทีที่ว่าไม่ถึง  คือถึงแล้ว...
ตกผลึกแล้ว
รอสถานการณ์แห่งการหยิบจับ -ทะลุทะลักมารับมือ ครับ