ความเห็น 2964140

การก้าวสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงพี่เหมียว

พี่เหมียวก็มา

ท่าทางงานยุ่งแน่ๆเลย ไม่ได้ข่าวเลย

สบายดีไหมครับ