ความเห็น 2951896

เป้าหมายการเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชน

เขียนเมื่อ 

ทำให้ มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ..... สิทธิมนุษยชน....???


ขอบคุณค่ะ