ความเห็น 2950420

การแผ่เมตตาให้ผู้เป็นพระอริยะ ( ตอนที่ ๓ )

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ

ชอบภาพวาดคนไทยเหนือโบราณครับ

มีดาบด้วยครับ