ความเห็น 2947719

บันทึกสั้น18/3/2557"เมื่อหัวใจยังคงร้องไห้"

เขียนเมื่อ 

ขอให้พี่หนูรีเข้มแข็ง

ไม่มีอะไรยั่งยืน

เรื่องๆร้ายๆก็จะผ่านไป

ถือว่าเรื่องร้ายๆเป็นครูครับ