ความเห็น 2947686

บันทึกสั้น18/3/2557"เมื่อหัวใจยังคงร้องไห้"

เขียนเมื่อ 

เข้มแข็งไว้ น้องหนูรี

คนรอบข้าง วันเวลา จะเยียวยาด้วยกันได้