ความเห็น 2943839

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

หายไปกับมรสุมชีวิตและการงานครับ ไปทำงานวิชาการมากมาย เขียนวิจัย ลงชุมชน ดุแลวิชาพัฒนานิสิต เขียนอะไรๆ ก็เป็นวิชาการ - เขียนเรื่องเล่าแต่ละที ใช้เวลาคิดนานมากครับ ใช้เวลานานมากถึงขับพลังออกมาได้ การเปิดเรื่องด้วยลำนำและภาพ คือกระบวนการหนึ่งในการเรียกพลังของผม เอง...