ความเห็น 2939663

การก้าวสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

สวัสดีคุณพ่อที่แสนน่ารัก ความรักของคุณพ่อช่างงดงามจริงๆ ค่ะ

ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ