ความเห็น 2937791

การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ..จุดเริ่มต้น

เขียนเมื่อ 

ประชุมร่วมกับกลุ่มพัฒนาผลงานวิชาการ 0894166097 คุณล

ร่วมกับคุณพนอ คุณเอื้อนจิต คุณอภิญญาและอุบล

ปรึกษาเรื่องการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถทำผลงานวิชาการได้