ความเห็น 2936766

กาพย์ยานี ๑๑ : “เขาท่านต่างก็ไทย”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

prayat duangmala

ที่ให้กำลังใจและร่วมแสดงความเห็นมากครับ...คนสมัยนี้ ยิ่งมีการศึกษาสูงยิ่งมี อิด อีโก้ ซุปเปอร์อีโก้กันมากขึ้นที ไม่ใคร่จะรับฟังเสียงของคนอื่นกันเท่าที่ควร มองคนที่ไม่เห็นกับกลุ่มของตนเป็นศัตรูไปเสียหมด...จะพูดจะอธิบายอย่างไรก็ไม่รับฟัง...แล้วจะก่อให้เกิดความสงบสุขได้อย่างไร ในเมื่อความคิดความอ่านของพวกเราเป็น มิจฉาทิฏฐิกันแบบนี้...