ความเห็น 2936413

กาพย์ยานี ๑๑ : “เขาท่านต่างก็ไทย”

เขียนเมื่อ 

อยากให้ทั้งหมดทุกกลุ่มทุกพวกได้อ่านและพิจารณาด้วยเหตุผล ไม่มีอัตตาความยึดมั่นแล้ว เขาหน้าจะตาสว่างครับ