ความเห็น 2925077

เปลือยความสุข (30) : บ้าน... ผมมีความสุขกับการได้กลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

แวะมาสวัสดีปีใหม่กับอาจารย์แผ่นดินนะครับ

ด้วยความระลึกถึง