ความเห็น 2921223

เปลือยความสุข (30) : บ้าน... ผมมีความสุขกับการได้กลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

ลูกแผ่นดินบอกว่า "...ผมกำลังพาตัวเองกลับสู่อดีตกาลของตนเอง และหันกลับไปปลุกอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ไว้ตามจุดต่างๆ ที่ผมเคยเห็นและเคยได้พิงพักอาศัยในอดีต"

...เหมือนอาจารย์แม่เลยค่ะ ที่ "ฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้" อาจารย์แม่จะเสาะหาต้นไม้ที่แม่ของอาจารย์แม่ปลูกไว้ที่สวนข้างบ้าน (ในภาพคือ มะกอก) พืชผักที่แม่ชอบกิน (ในภาพคือ ลิ้นฟ้า) รวมทั้งต้นไม้ที่พบเห็นในป่าเวลาตามแม่ไปเก็บเห็ด (ในภาพคือ มะเดื่อ) เพื่อระลึกถึงความสุขแต่หนหลังครั้งยังเป็นเด็ก และมีความสุขความอบอุ่นเมื่อได้อยู่กับแม่ ค่ะ (ไม่ค่อยได้กล่าวถึงพ่อ เพราะพ่อเสียตอนอาจารย์แม่อายุประมาณ 4 ขวบค่ะ)