ความเห็น 2920061

งานวิจัย : ปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก (รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

เขียนเมื่อ 

ขอให้งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่กินได้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร...และผมก็เชื่อเช่นนั้น ครับ